Étkezés befizetés március 8-9-én 8-14 óráig, pótbefizetés  március 17-én 8-14 óráig! ♥ 

Énekes iskolai tagozat – Budapesti Énekes Iskola

Az 1996/97-es tanévben kezdett kiépülni felmenő rendszerben iskolánkban egy művészeti tagozat, nevezetesen az énekes iskolai képzés. Kiépülése a 2003/2004-es tanévben befejeződött. Így az iskola tanulóinak fele vesz részt az énekes iskolai képzésben. Ennek a képzésnek a tapasztalatai fordítják figyelmünket egyre inkább a művészeti képzés fontossága felé.

Az énekes iskolai tagozat szakmai oktató-nevelő munkáját a Budapesti Énekes Iskola (BÉNI) művész-tanárai végzik, ők dolgozták ki az általános iskolai tanrendbe szervesen illeszkedő énekes iskolai programot.

A BÉNI 1984-ben Dobszay László javaslata alapján létesült – kísérleti műhelyként – Budapest III. kerületében a Leővey Klára Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában. Működési feltételeit kezdetben a Művelődési Minisztérium és az MTA Soros Alapítvány biztosította, majd a Fővárosi Önkormányzat támogatta a műhelyt.

A BÉNI 1996-ban vált a Deák Diák Iskola szerves részévé, amikor az általános iskolai tanrendbe illeszkedő énekes iskolai képzés elindult. A BÉNI működését egyrészt a Deák Diák Iskola órabankja, másrészt a VOX Pannonica Alapítvány és a VOX Pannonica Egyesület biztosítja. A képzésben részt vesz a Józsefvárosi Zeneiskola is.

A Budapesti Énekes Iskola a schola cantorum, avagy katedrális iskola néven ismert, legősibb európai oktatási szisztéma és iskolatípus magyarországi megvalósítása.

Céljai és módszere tekintetében a nyugat-európai katedrális iskolákhoz hasonló, ám emellett természetesen a magyar ismeretanyag és zenei kultúra átadását célozza meg a Kodály Zoltán–Ádám Jenő által megalapozott zeneoktatási módszer és a középkori schola hagyomány szintézisét alkalmazva.

 

“Csinálni kell a jót”

interjú dr. Mezei János, a Budapesti Énekes Iskola művészeti vezetőjével » tovább az interjúhoz

 

Az oktatási forma lényege az, hogy zenei képességvizsgálat után a megfelelt és felvett gyerekek egy énekes osztályban – zenei tagozatként – saját tanterv, speciális tankönyv alapján, heti két órában tanulják az ének-zene tárgyat, másodiktól szolfézs, harmadiktól hangszeres- és egyéni hangképzésoktatásban részesülnek, a tanévben meghatározott számú egyházzenei szolgálatot teljesítenek, valamint iskolai kamara-hangversenyeken vesznek részt.

Az énekes iskola célja az, hogy már kisgyerekkorban bevezesse tanulóit az “ars musica” ízlés- és emberformáló tudományába. A kicsik már kezdetektől fogva hivatásos muzsikusokkal együtt lépnek föl az egyházi és a világi színpadokon, ahol az európai zeneművészet remekműveivel kerülnek kapcsolatba, és rendszeresen elő is adják azokat tanulmányaik során. Az énekes iskola nem zenei szakembereket, hanem zenélni szerető, zeneértő, az európai egyházi és világi zenét jól ismerő és művelő embereket képez.

A BÉNI nevelő munkája lehetőséget kínál a szerényebb zenei adottságokkal rendelkező gyermekek számára is, hogy képességeiknek megfelelő szinten és mértékben bekapcsolódhassanak a közös énekes tevékenységbe.

A BÉNI feladata, hogy a tanulókat az általános zenei műveltség elsajátítása mellett kétirányú zenei tevékenységre készítse föl: rendszeres egyházi liturgikus szolgálatra és az erre épülő koncertezésre.

A 8 év folyamán egyéni és közös foglalkozásokon sajátítják el a diákok a tananyagot, amely az európai egyházi és világi zene klasszikus értékeiből, remekműveiből tevődik össze. A BÉNI egyházzenei profilja: gregorián és művészi többszólamúság szerves egysége – főként a korai többszólamúság (benne énekes és hangszeres szólamok vegyítése), reneszánsz és barokk zene, valamint a kortárs művészet – mely utóbbi propagálása egyben kultúrmissziós feladata is.

A schola-hagyománynak megfelelően a tanulók már első osztályos koruktól részt vesznek az egyházi zenés szolgálaton. Egyes tanulóknak énekesi szólófeladatokat is el kell látniuk, hiszen a BÉNI nem kórusiskola. Ezért az énekes osztályok tanulói rendszeresen, évközi kamarakoncerteken mutatják be felkészültségüket.

A hangszertanulás a BÉNI-ben nagyon fontos, melyet érettségtől függően 2. vagy 3. osztálytól kezdenek a gyerekek. Az énekes osztályokba járók kétharmada tanul hangszert. A Józsefvárosi Zeneiskolával gyümölcsöző, összehangolt együttműködést folytatunk e tekintetben.

Oktatási struktúránk alappillére, hogy egy-egy évfolyamot az 1-8. osztályig ugyanaz az énektanár oktatja. Ő tehát a liturgikus zenei vezető, zenei osztályfőnök és hangképző tanár. Jelentősége azonban ezeken is túlnő, hiszen ő az, aki az iskolába belépő kisdiák útját végigkíséri tanulmányaiban, s egyéb problémáinak megoldásában is segítője.

A célkitűzésék megvalósítása érdekében az Énekes iskolás képzésben résztvevők kötelezettségei a következők:

Az énekes iskola az európai zenetörténet teljességét szeretné a gyerekeknek aktív módon bemutatni és átadni. Ezért a diákoknak és szüleiknek vállalniuk kell a program egészét, hiszen csak így lehet eredményes a képzés. Indokolt esetben lehetőség van a hatodik évfolyam után kilépni a programból. Ezt az iskolaigazgatónál kell a szülőnek kérvényezni.

» A Budapesti Énekes Iskola a youtube-on

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42