Iskolánk új neve 2021.08.31-től: Deák Diák Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium!

Iskolánk története
hagyomány és minőség különböző helyszíneken

 

Iskolánk jogelődje a Deák Téri Általános Iskola 1952-ben jött létre.

Deakter szepiaKülönös sorsú intézmény ez az iskola. A nosztalgikus visszaemlékezések tanúskodnak arról, hogy néhány évtizeddel ezelőtt volt a Sütő utcában egy iskola, a város egyik elit általános iskolája, ahova sikk volt járni,

Már a hetvenes években arról volt híres, olykor hírhedt – így a folyton változó politikai környezet sokszor követhetetlen szóhasználatának is eleget téve –, hogy ott mindig történik valami, ott mindig valami újjal „próbálkoznak”, ott egy mindenre elszánt testület dolgozik, akiket egy mindenre elszánt vezető Gauland Mátyás irányít, kinek utódját, Dr. Várnai Andrásnét, aki 1996-2013 között volt az intézmény vezetője, szintén ez jellemezte a szó minden értelmében. A Deák Téri Általános Iskolában magas színvonalú angol nyelvoktatás folyt, változatos, tanórán kívüli tevékenységek, kirándulások, táborozások sokasága jellemezte az intézményt. A centralizált rendszerben magas számban jelentek meg intézményi szintű újítások, mai szóhasználattal élve innovációk, ha úgy tetszik jó gyakorlatok. Ez az iskola tudhatja magáénak az első erdei iskolát, itt szerveztek annak idején klubnapközit és itt már akkoriban megvalósult a tantárgyi integráció is sok más minden mellett.

Több kitüntetéssel büszkélkedhetett már akkor az intézmény. Az egész napos nevelés terén végzett munkájáért, Budapestért kitüntetést, a környezetvédelmi tevékenységéért Széchenyi-díjat kapott a nevelőtestület.

Orczy FF

1993-ban egy óriási, talán előre fel sem mérhető változással kellett szembenéznie a tantestületnek, a diákoknak, a szülőknek. Az egyházi épületek visszaszolgáltatása miatt az iskola fedél nélkül maradt. Választhatott természetesen a teljes pedagógiai asszimiláció és a kitörés között. Az élni akarás és a túlélési ösztön győzött. És megindult, nem csupán a testület, de vele diákjai is. Gyakorlatilag az ismeretlenbe. Budapest Józsefváros Önkormányzata felajánlotta számukra a VIII. ker. Orczy út 3-5. szám alatti épületet, a Belváros-Lipótváros Önkormányzata pedig vállalta, hogy továbbra is fenntartja az intézményt.

Ekkor lett az iskola neve Deák Diák Általános Iskola és kezdte meg, belvárosi iskolaként 1993. szeptember 1-én a tanévet a Józsefvárosban. Az évek folyamán egyre több diák jött az iskolába a VIII. kerületből

Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2004. július 31-ig viselte gondját, tartotta fenn az iskolát, majd ezt a feladatot a Budapest Józsefváros Önkormányzata vette át.

Közben a pedagógusok végezték nevelői feladataikat, a tanuló ifjúság teljes egészében kicserélődött. Ekkortól iskola már saját beiskolázási körzettel rendelkezett, szolgáltatásait pedig leginkább a nyolcadik kerületi családok vették igénybe, akik teljesen más igényekkel érkeztek az intézménybe. Egy vonatkozás maradt meg csupán. Az iskolába továbbra is jártak olyan gyermekek, akik valamilyen oknál fogva képtelenek voltak önmagukat megtalálni egy másik intézményben, többen voltak közülük, akik a fővároson kívülről is hozzánk jártak.

Ez a változás egyáltalán nem érte meglepetésként az iskola pedagógusait. A nevelőtestület, amellett, hogy képes volt gyökeret verni egy másik kerületben, előre felmérte a várható változásokat, és folyamatosan szervezett olyan képzéseket, melyek képessé tették tanárait arra, hogy az új kihívásnak megfeleljenek.

2007-ben újra elbizonytalanodott a Deák jövője. Bár folyamatosan készült arra, hogy tizenkét évfolyamon lássa el szolgálatát, ez megmaradt a szándéknyilatkozatok szintjén. Ám az intézmény újabb lehetőséget kapott arra, hogy tovább bizonyítson.

Napos 003szukebbA Józsefvárosi Önkormányzat döntése alapján 2008. augusztus 1-én a Köztársaság tér (ma II. János Pál pápa tér) 4. szám alatti iskolaépületbe költöztünk.

Az elmúlt három évtizedben az iskola kétszer költözött, így most már főváros másik kerületében, egy harmadik helyszínen a teljesítjük nevelő feladatainkat. A fennmaradás örömén túl, a költözés ténye és a vele járó minden feladat igen megviselte a tantestületet. De a Deák képes volt hamar belakni az új épületet.

Az Önkormányzat biztosított fedezetet az épület belső felújítására, átalakítására. Az addig komor folyosók és fehér falak hamar teltek meg élettel és színekkel.

B 006A Fenntartónak, az iskola vezetőségének köszönhetően színesek lettek a tantermek, kialakításra került több olyan közösségi tér és szaktanterem, melyekről addig a testület csak álmodott, és az iskolának lett végre saját tornaterme is, mely egy éven belül megszűnt csak a testnevelési órák helyszíne lenni. Az akkori igazgatónő, Dr. Várnai Andrásné, pályázati és saját költségvetési forrásokból képes volt megvalósítani azt, ami mára már természetessé vált: a tornaterem bármikor könnyedén alakítható színház-, bál-, esetleg koncertteremmé.

Hitvallásunk szerint iskolánk középpontjában a gyermek áll, így nevét is saját diákjaitól kapta. Még az első költözéskor vált szükségessé a névváltoztatás. Az akkor működő iskolaújság címe volt a Deák Diák. A gyermekek ekkor javasolták a Deák Diák nevet, hogy ezzel is megőrizhessük múltunkat, hagyományainkat.

 

Ma is ehhez tartjuk magunkat: a helyszín változhat, de minőség és hagyományaink nem.

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42