VAKÁCIÓ!!! Fontos új információk vannak az étkezés befizetéssel kapcsolatban az Ebédbefizetés menüben!!!!

I.K.T.

Informatikai eszközök az iskolában

Az ezredforduló óta fontos feladatunknak tartjuk egy olyan tanulási környezet létrehozását és mindennapi alkalmazását, amely segíti a gyereket az informatikai környezetben való eredményes tanulásra. Ezt azért is nagyon fontosnak tartjuk, mert felnőtt életük során ezt a környezetet használják majd életük és munkájuk szervezéséhez.

Iskolánkban a 2008/2009-es tanév második félévétől használjuk a tanulói laptopokat. A diák laptopok WIFI-n keresztül kapcsolódnak az internethez, a tanári géphez valamint a helyi szerverhez. Az órai munka szervezése, irányítása a tanári felügyelő szoftver segítségével, szintén a WIFI hálózaton keresztül zajlott. Iskolánk bármely tanterme interaktív tanteremmé alakítható, így a tanítási órák bármelyikén használhatjuk a számítógépeket. A tantermekben igény szerint interaktív tábla is használható a tanórákon.Arra törekszünk, hogy minden diákunk képes legyen megadott szempontok szerint anyagot gyűjteni és a gyűjtött anyagból önálló tartalmat létrehozni. Szeretnénk bevezetni a gyerekeket abba a folyamatosan formálódó viselkedéskultúrába, amely az internethasználattal a egyre inkább mindennapi életünk részévé válik. Mivel diákjaink az iskolába lépéstől szabadon használhatják az iskolai számítógépeket ez a tevékenység mára pedagógiai munkánk részévé vált.

Néhány példa arra, hogy a számítógépeket milyen pedagógiai tanulói helyzetekben használjuk:

• gyakorlás: szorzótábla, helyesírás (szerveren lévő gyakorlóprogram, on-line felületek)

• szövegalkotás: megadott képekhez történet alkotása (PPT)

• összetettebb tananyagelemek megértése animációk, filmek használatával (internet,

iskolai szerver)

• önálló tartalom létrehozása: megadott szempontok szerint anyaggyűjtés, rendszerezés,

szövegalkotás (word)

• tananyag önálló tanulása (pl. realika.hu)

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42