♥  Mindenkinek sok sikert kívánunk a 2018/19-es tanévben!  ♥ 

A tankönyvellátás rendje

tankönyvellátás rendje a 2017/2018-as tanévben 
az alábbiak szerint változott:

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Így az általános iskolák minden tanulója térítésmentesen kapják meg a tankönyveket.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk

  • tankönyv kölcsönzéssel,
  • használt tankönyvek biztosításával,
  • az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint:

  • 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a könyveket)
  • 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az iskola könyvtári állományából kapják. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Megrongálódás esetén a könyv beszerzése és könyvtárba történő visszajuttatása a szülő feladata.

A 2017/2018-as tanév szülőket és diákokat érintő, tankönyv rendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos legfontosabb tudnivalói:

1.    Az iskolák 2017. április 1-jétől 2017. április 30-ig adták le alaprendeléseiket. Az újonnan beiratkozó tanulók rendeléseinek rögzítésére, és az esetleges módosítások elvégzésére az iskoláknak 2017. május 15. és 2017. június 30. között volt lehetőségük.

2.    2017. augusztus 3. és 2017. augusztus 25. között kapják meg az iskolák az alaprendelés során igényelt könyveket.

3.    Iskolánkban a tankönyvek kiosztása 2017. szeptember 1-jén, az első tanítási napon történik.

4.    2017. április 15-től elérhetővé vált a tanykönyveket szállító KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapján a „Szülői felület”, itt egy regisztráció után lehetőség van a:

  • a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyv rendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
  • a diákok tankönyv rendeléseinek nyomon követésére

 Ha gyermeke iskolát vált: az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő estlegesen a tankönyveket érintő teendőkről egyeztetni.

 Lakcímváltozás: amennyiben (szuloifelulet.kello.hu) weboldalon keresztül kérik személyes adataikban történt változások rögzítését, az iskola erről értesítést kap, de a változást  az iskola tankönyvfelelősével is közölniük kell.

 

Budapest, 2017. augusztus 11.

Farczádi-Bencze Tamás
igazgató sk.

 

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42