♥   VAKÁCIÓÓÓÓÓÓ   Az étkezés befizetési időpontok megtekinthetők az Ebédbefizetés menüben! ♥ Alsósok szeptemberben szükséges tanszerlistája a Fontos infók menüben!

Munkatársaink

 

Iskolavezetőség

Igazgató:

Farczádi-Bencze Tamás
farczadi.tamas@deakdiak.hu

Fogadóórája:
Dombovári Éva iskolatitkárral történt előzetes megbeszélés alapján
dombovari.eva@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Gergelyné Szarvas Márta

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
gergelyne.szmarta@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Orbán Ildikó

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
orban.ildiko@deakdiak.hu

Titkárság

Dombovári Éva
dombovari.eva@deakdiak.hu

Kertészné Kónya Éva
kertesz.eva@deakdiak.hu

Munkaközösség-vezetők

Idegen nyelvi munkaközösség-vezető:
Andorné Záborszky Éva

Humán munkaközösség-vezető:
Bacskay Beáta

Természettudományos munkaközösség-vezető:
Orbán Ildikó

Osztályfőnöki és továbbtanulási munkaközösség-vezető:
Heim Andrea

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető:
Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna

Sport és szabadidő munkaközösség-vezető:
Szabolcs Csilla

Tehetséggondozó munkaközösség-vezető:
Monori Mária

Napközi és tanulószoba munkaközösség-vezető:
Soós Dorottya

Fejlesztő munkaközösség-vezető:
Eperjesiné Ballai Judit

Belső ellenőrzési munkaközösség-vezető:
Gergelyné Szarvas Márta

Szülői tanács – koordinátor:
Ballai Oszkárné – Szabolcs Csilla

 

Osztályfőnökök

1.a   Soós Dorottya   tanító
    Hegyesi Beatrix   tanító
1.b   Pétery Katalin   tanító
    Bíró Anna   tanító
2.a   Kalmár Judit   tanító
    Solymári Éva   tanító
2.b   Ambrus Kriszta   tanító
    Gergelyné Szarvas Márta   igazgatóhelyettes, tanító
3.a   Laczik Ágnes   tanító
    Monori Mária   tanító
3.b   Szabolcs Csilla   tanító
    Kovács Bernadett   tanító
4.a   Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna   tanító
    Jánoshalmi Tamás   tanító
4.b   Czigány Anna   tanító
    Csáki Anikó    tanító
         
5.a   Mészáros Dávid   matematika
5.b   Balás Rita   magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
6.a   Baloghné Kardos Borbála   testnevelés, természetismeret
6.b   Andorné Záborszky Éva   angol nyelv
7.a   Nagy István   történelem
7.b   József Eszter     angol nyelv
8.a   Tavasiné Virányi Ágnes   technika
8.b   Rácz István Levente   német nyelv

 

Szaktanárok

Bacskay Beáta   magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan
Ballai Oszkárné   fejlesztő pedagógus
Barnabás Helga   pszichológus
Dr. Bubnó Tamás   ének-zene
Dévai Zsófia   tartósan távol (rajz, vizuális kult., médiaism.)
Dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett   ének-zene
Drabik Zsuzsanna   könyvtáros
Eperjesiné Ballai Judit   fejlesztő
Farczádi-Bencze Tamás   igazgató, angol nyelv
Farkas Domonkos   ének-zene
Giovanolli Judit   dráma, tánc
Izing Anna   fejlesztő pedagógus
Keszthelyi Ildikó   testnevelés (óraadó tanár)
Király Gézáné   biológia, kémia, természetismeret
Kiss Sarolta   tánc, néptánc
Kocsisné Izing Szilvia   tartósan távol (magyar nyelv és irod., történelem)
Kocsis Csaba   ének-zene
Lajtos Imréné   ének-zene, magyar nyelv és irodalom
Lentulay Edina   fejlesztő pedagógus, meseterapeuta
Mezey Lili   fejlesztő
Mészáros Dávid   matematika
Négyesi Fanni   természetismeret
Nemessányi Éva   ének-zene
Orbán Ildikó   igazgatóhelyettes (földrajz, kémia)
Szabó Ágnes   rajz, vizuális kultúra, médiaismeret
Szengyel István   tánc; néptánc
Tarnai Ildikó   könyvtáros

Pedagógiai asszisztensek

Halona (Kolompár) Erzsébet (tartósan távol)

Puporka Elemér

Kajtár Dóra

Jagarics Eszter

 

Rendszergazda

Völgyesi Dávid

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42