VAKÁCIÓ!!! Fontos új információk vannak az étkezés befizetéssel kapcsolatban az Ebédbefizetés menüben!!!!

Munkatársaink

 

Iskolavezetőség

Igazgató:

Farczádi-Bencze Tamás
farczadi.tamas@deakdiak.hu

Fogadóórája:
Dombovári Éva iskolatitkárral történt előzetes megbeszélés alapján
dombovari.eva@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Gergelyné Szarvas Márta

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
gergelyne.szmarta@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Vidra Dorottya

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
vidra.dorottya@deakdiak.hu

Titkárság

Dombovári Éva
dombovari.eva@deakdiak.hu

Kertészné Kónya Éva
kertesz.eva@deakdiak.hu

Kirják Lászlóné

 

Munkaközösség vezetők

Idegen nyelvi munkaközösség vezető:
Andorné Záborszky Éva

Humán munkaközösség vezető:
Bacskay Beáta

Természettudományos munkaközösség vezető:
Orbán Ildikó

Osztályfőnöki és továbbtanulási munkaközösség vezető:
Heim Andrea

Alsó tagozatos munkaközösség vezető:
Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna

Sport és szabadidő munkaközösség vezető:
Szabolcs Csilla

Tehetséggondozó munkaközösség vezető:
Monori Mária

Napközi és tanulószoba munkaközösség vezető:
Soós Dorottya

Fejlesztő munkaközösség vezető:
Eperjesiné Ballai Judit

Szülői tanács – koordinátor:
Ballai Oszkárné – Szabolcs Csilla

 

Osztályfőnökök

1.a   Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna   tanító
    Jánoshalmi Tamás   tanító
1.b   Czikk Katalin   tanító
    Csáki Anikó    tanító
2.a   Soós Dorottya   tanító
    Tóth Éva   tanító
2.b   Pétery Katalin   tanító
    Orosz Mónika   tanító
3.a   Solymári Éva   tanító
    Kalmár Judit   tanító
3.b   Ambrus Kriszta   tanító
    Gergelyné Szarvas Márta   igazgatóhelyettes, tanító
4.a   Laczik Ágnes   tanító
    Monori Mária   tanító
4.b   Czigány Anna   tanító
    Szabolcs Csilla   tanító
5.a    Tavasiné Virányi Ágnes   technika
5.b    Rácz István Levente  és     német
     József Eszter    angol nyelv
6.a   Baloghné Kardos Borbála   testnevelés, természetismeret
6.b   Balás Rita   magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
7.a   Heim Andrea   angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
7.b   Andorné Záborszky Éva   angol nyelv
8.a   Orbán Ildikó   biológia, fizika, földrajz, kémia
8.b   Dr. Wagner Éva   fizika, természetismeret, matematika

 

Szaktanárok

Bacskay Beáta   magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan
Ballai Oszkárné   fejlesztő pedagógus
Bányai László    földrajz, biológia, természetismeret
Dr. Bubnó Tamás   ének-zene
Dévai Zsófia   rajz és vizuális kultúra, médiaismeret
Dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett   ének-zene
Drabik Zsuzsanna   könyvtáros
Eperjesiné Ballai Judit   fejlesztő
Farczádi-Bencze Tamás   igazgató, angol nyelv
Farkas Domonkos   ének-zene
Giovanolli Judit   dráma, tánc
Király Gézáné   biológia, kémia, természetismeret
Klopferné Orlik Csilla   távollévő tanító
Kocsisné Izing Szilvia   távollévő magyar nyelv és irodalom, történelem,
Kocsis Csaba   ének-zene

Lajtos Imréné

Lentulay Edina

 

ének-zene, magyar nyelv és irodalom

fejlesztő pedagógus, meseterapeuta

Lukács Lilla   pszichológus
Mezei Lili   fejlesztő
Nagy István   történelem
Nemessányi Éva   ének-zene
Péter Bernadett   informatika
Pukli Gabriella   tánc, néptánc
Ráth Kinga   távollévő pszichológus
Szabóné Rataj Éva   testnevelés, matematika
Szengyel István   tánc; néptánc
Tarnai Ildikó   könyvtáros
Vidra Dorottya   igazgatóhelyettes, matematika
Vilmos Andrea   fejlesztő
     

Pedagógiai asszisztensek

Halona (Kolompár) Erzsébet (szülési szabadságon)

Puporka Elemér (tartósan beteg)

Kajtár Dóra

Zengő Hanga

 

Rendszergazda

Novák József

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42