♥  Mindenkinek sok sikert kívánunk a 2018/19-es tanévben!  ♥ 

Munkatársaink

 

Iskolavezetőség

Igazgató:

Farczádi-Bencze Tamás
farczadi.tamas@deakdiak.hu

Fogadóórája:
Dombovári Éva iskolatitkárral történt előzetes megbeszélés alapján
dombovari.eva@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Gergelyné Szarvas Márta

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
gergelyne.szmarta@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Orbán Ildikó

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
orban.ildiko@deakdiak.hu

Titkárság

Dombovári Éva
dombovari.eva@deakdiak.hu

Kertészné Kónya Éva
kertesz.eva@deakdiak.hu

Munkaközösség-vezetők

Idegen nyelvi munkaközösség-vezető:
Andorné Záborszky Éva

Humán munkaközösség-vezető:
Bacskay Beáta

Természettudományos munkaközösség-vezető:
Orbán Ildikó

Osztályfőnöki és továbbtanulási munkaközösség-vezető:
Heim Andrea

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető:
Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna

Sport és szabadidő munkaközösség-vezető:
Szabolcs Csilla

Tehetséggondozó munkaközösség-vezető:
Monori Mária

Napközi és tanulószoba munkaközösség-vezető:
Soós Dorottya

Fejlesztő munkaközösség-vezető:
Eperjesiné Ballai Judit

Belső ellenőrzési munkaközösség-vezető:
Gergelyné Szarvas Márta

Szülői tanács – koordinátor:
Ballai Oszkárné – Szabolcs Csilla

 

Osztályfőnökök

1.a   Laczik Ágnes   tanító
    Monori Mária   tanító
1.b   Szabolcs Csilla   tanító
    Koncz Attila   tanító
2.a   Jánoshalminé Völgyi Zsuzsanna   tanító
    Jánoshalmi Tamás   tanító
2.b   Czigány Anna   tanító
    Csáki Anikó    tanító
3.a   Soós Dorottya   tanító
    Hegyesi Beatrix   tanító
3.b   Pétery Katalin   tanító
    Orosz Mónika   tanító
4.a   Solymári Éva   tanító
    Kalmár Judit   tanító
4.b   Ambrus Kriszta   tanító
    Gergelyné Szarvas Márta   igazgatóhelyettes, tanító
         
5.a   Nagy István   történelem
5.b   József Eszter     angol nyelv
6.a   Tavasiné Virányi Ágnes   technika
6.b   Rácz István Levente   német nyelv
7.a   Baloghné Kardos Borbála   testnevelés, természetismeret
7.b   Balás Rita   magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
8.a   Heim Andrea   angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
8.b   Andorné Záborszky Éva   angol nyelv

 

Szaktanárok

Bacskay Beáta   magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan
Ballai Oszkárné   fejlesztő pedagógus
Bányai László   földrajz, biológia, természetismeret
Dr. Bubnó Tamás   ének-zene
Dévai Zsófia   tartósan távol (rajz, vizuális kult., médiaism.)
Dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett   ének-zene
Drabik Zsuzsanna   könyvtáros
Eperjesiné Ballai Judit   fejlesztő
Farczádi-Bencze Tamás   igazgató, angol nyelv
Farkas Domonkos   ének-zene
Giovanolli Judit   dráma, tánc
Király Gézáné   biológia, kémia, természetismeret
Klopferné Orlik Csilla   tartósan távol (tanító)
Kocsisné Izing Szilvia   tartósan távol (magyar nyelv és irod., történelem)
Kocsis Csaba   ének-zene
Lajtos Imréné   ének-zene, magyar nyelv és irodalom
Lentulay Edina   fejlesztő pedagógus, meseterapeuta
Lukács Lilla   pszichológus
Mezey Lili   fejlesztő
Mészáros Dávid   matematika
Nemessányi Éva   ének-zene
Orbán Ildikó   igazgatóhelyettes (földrajz, kémia)
Péter Bernadett   informatika
Pukli Gabriella   tánc, néptánc
Szabó Ágnes   rajz, vizuális kultúra, médiaismeret
Szabóné Rataj Éva   testnevelés, matematika
Szengyel István   tánc; néptánc
Tarnai Ildikó   könyvtáros
Vilmos Andrea   fejlesztő
Dr. Wagner Éva   matematika, fizika
Keszthelyi Ildikó   testnevelés (óraadó tanár)

Pedagógiai asszisztensek

Halona (Kolompár) Erzsébet (tartósan távol)

Puporka Elemér (tartósan távol)

Kajtár Dóra

Zengő Hanga

 

Rendszergazda

Novák József

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42