♥ Nyári irodai ügyelet minden második szerdán 9-13 óráig! Más napokon ügyintézés nincs! Pontos dátumok az Aktuális menüben!  

Munkatársaink

Iskolavezetőség

Igazgató:

Farczádi-Bencze Tamás
farczadi.tamas@deakdiak.hu

Fogadóórája:
Dombovári Éva iskolatitkárral történt előzetes megbeszélés alapján
dombovari.eva@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Gergelyné Szarvas Márta

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
gergelyne.szmarta@deakdiak.hu

Igazgatóhelyettes:
Orbán Ildikó

Fogadóórája: előzetes megbeszélés alapján.
orban.ildiko@deakdiak.hu

Titkárság

Dombovári Éva
dombovari.eva@deakdiak.hu

Kertészné Kónya Éva
kertesz.eva@deakdiak.hu

Munkaközösség-vezetők

Idegen nyelvi munkaközösség-vezető:
Rácz István Levente

Humán munkaközösség-vezető:
Bacskay Beáta

Természettudományos munkaközösség-vezető:
Orbán Ildikó

Osztályfőnöki és továbbtanulási munkaközösség-vezető:
Heim Andrea

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető:
Szabolcs Csilla

Sport és szabadidő munkaközösség-vezető:
Szabolcs Csilla

Tehetséggondozó munkaközösség-vezető:
Monori Mária

Napközi és tanulószoba munkaközösség-vezető:
Soós Dorottya

Fejlesztő munkaközösség-vezető:
Eperjesiné Ballai Judit

Belső ellenőrzési munkaközösség-vezető:
Gergelyné Szarvas Márta

Szülői tanács – koordinátor:
Szabolcs Csilla

 

Osztályfőnökök

1.a   Csáki Anikó   tanító
    Kis Bálint   tanító
1.b   Czigány Anna   tanító
    Csomai-Vörös Henrietta   tanító
2.a   Soós Dorottya   tanító
    Hegyesi Beatrix   tanító
2.b   Pétery Katalin   tanító
    Laki Sarolta   tanító, német nyelv
3.a   Kalmár Judit   tanító
    Solymári Éva   tanító
3.b   Ambrus Kriszta   tanító
    Gergelyné Szarvas Márta   igazgatóhelyettes, tanító
    Ballai Oszkárné   tanító
4.a   Laczik Ágnes   tanító
    Monori Mária   tanító
4.b   Szabolcs Csilla   tanító
    Kajtár Dóra   tanító
         
5.a   Lajtos Imréné   magyar nyelv és irodalom, ének-zene, erkölcstan
5.b   Rácz István Levente   magyar nyelv és irodalom, német nyelv, erkölcstan
6.a   Mészáros Dávid   matematika
6.b   Balás Rita   magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
7.a   Baloghné Kardos Borbála   testnevelés, természetismeret, biológia
7.b   Tavasiné Virányi Ágnes   technika, rajz
8.a   Nagy István   történelem
8.b   Bacskay Beáta     magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan

 

Szaktanárok

Bacskay Beáta   magyar nyelv és irodalom, történelem, erkölcstan
Ballai Oszkárné   fejlesztő pedagógus
Barnabás Helga   pszichológus
Csabai Írisz   angol nyelv
Dr. Bubnó Tamás   ének-zene
Dévai Zsófia   tartósan távol (rajz, vizuális kult.)
Dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett   ének-zene
Drabik Zsuzsanna   könyvtáros
Eperjesiné Ballai Judit   fejlesztő
Farczádi-Bencze Tamás   igazgató, angol nyelv
Farkas Domonkos   ének-zene
Giovanolli Judit   dráma, tánc
Heim Andrea   magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Izing Anna   fejlesztő pedagógus
József Eszter   tartósan távol (angol nyelv)
Király Gézáné   biológia, kémia, természetismeret
Kocsisné Izing Szilvia   tartósan távol (magyar nyelv és irod., történelem)
Kocsis Csaba   ének-zene
Lajtos Imréné   ének-zene, magyar nyelv és irodalom
Lentulay Edina   fejlesztő pedagógus, meseterapeuta
Mezey Lili   fejlesztő
Mészáros Dávid   matematika
Nagy Sándor Barnabás   testnevelés
Négyesi Fanni   természetismeret, földrajz, biológia
Nemessányi Éva   ének-zene
Orbán Ildikó   igazgatóhelyettes (fizika, kémia)
Rózsa Sára   tánc, néptánc
Szabó Ágnes   rajz, vizuális kultúrtánc; néptánca,
Szengyel István   tánc, néptánc
Tarnai Ildikó   könyvtáros
Veszelszki Anna   matematika

Pedagógiai asszisztensek

Halona (Kolompár) Erzsébet (tartósan távol)

Puporka Elemér

Jagarics Eszter

Rendszergazda

Völgyesi Dávid

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42