♥ Hazaérkezés a káptalanfüredi őszi táborból csütörtökön 19.44-kor a Déli pályaudvarra! ♥ Étkezés befizetés október hónapra: szeptember 14-15. Pótbefizetés: szeptember 28. Bővebben az Ebédbefizetés menüben! 

Át- vagy beiratkozás

 

Tisztelt Szülők!

Azoknak a leendő tanulóinknak  akik eddig még nem iratkoztak be a 2016/2017-es tanévre, a beiratkozás illetve átiratkozás, előzetes megbeszélés alapján, augusztus 29-én 9:00 órától lesz!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a leendő elsős osztályainkba történő felvételről, illetve a további évfolyamokra történő átvétel lehetőségeiről és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról.

Iskolánk a következő tanév első osztályába elsősorban a beiskolázási körzetünkben lakó gyermekeket veheti fel.  

Van lehetőség körzeten kívüliek felvételére is. Ha gyermeküket a Deák Diák Általános iskolába szeretnék beíratni, akkor egy pontos adatokkal kitöltött felvételi kérelmet kell az iskola igazgatójához eljuttatni személyesen, vagy elektronikusan.

A beiratkozás időpontját miniszteri rendelet határozza meg, melyről az iskola, az óvodák bejártán elhelyezett plakátokról, illetve honlapunkról értesülhetnek.

 Elsősök beiratkozásához az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,
 • a gyermek lakcímét igazoló dokumentum (lakcímkártya)
 • tartózkodási helyet igazoló dokumentum
 • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozatot (4. sz. melléklet),
 • kitöltött, aláírt tartózkodásihely nyilatkozatot (5. sz. melléklet),
 • iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény, vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye,
 • 5 éves státuszvizsgálati lap: védőnői tájékoztató (az igazolást 6 éves korban állítják ki)
 • bármely, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • oltási könyv,
 • Amennyiben jogosultak étkezési-, vagy tankönyvtámogatásra, hozzák el az ezt igazoló iratot (a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, a családi pótlékról szóló igazolást, a 3 vagy több gyermekesek számára kiállított államkincstári igazolást, vagy orvosi igazolást a tartósan beteg gyermekről).
 • Nem magyar állampolgár esetén: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes) tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényességi idővel).
 • kitöltött, aláírt erkölcstan, hit- és erkölcstan (6. sz. mellékletnyilatkozat,
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozat (7. sz. melléklet) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról.

További évfolyamainkra csak az esetlegesen megüresedett helyeinkre tudunk átvenni tanulót. Ha gyermeküket a Deák Diák Általános iskolába szeretnék beíratni, akkor egy pontos adatokkal kitöltött átvételi kérelmet kell az iskola igazgatójához eljuttatni személyesen, vagy elektronikusan.A felvételről az intézmény vezetője és az illetékes osztályfőnök dönt. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,
 • a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és személyazonosságát igazoló dokumentumot,
 • a gyermek eddigi bizonyítványait, vagy azok hiteles másolatát,
 • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozatot (4. sz. melléklet),
 • kitöltött, aláírt lakóhely nyilatkozatot (5. sz. melléklet),
 • bármely, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek Egészségügyi kiskönyvét,
 • kitöltött, aláírt erkölcstan, hit- és erkölcstan (6. sz. mellékletnyilatkozat,
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozat (7. sz. melléklet) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról.
 • Nem magyar állampolgár esetén: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes) tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényességi idővel).

A meghallgatás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást!

A meghallgatás pontos időpontjáról elektronikus úton értesítjük az érdekelteket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a meghallgatás ténye nem kötelezi intézményünket a gyermek átvételére!

 

A linkekre kattintva a fel- és átvételi kérelmek, valamint a mellékletek letölthetők honlapunkról.

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42