Idén is várjuk az SZJA 1%-ot alapítványunk részére VIVIT Alapítvány 18021468-1-42! ♥  9. évfolyamra felvettek névsora a Tagintézményünk menüben! ♥

Énekes iskolai tagozat 

Schola Cantorum BudapestiensisBudapesti Énekes Iskola 

Iskolánkban az 1996/97-es tanévben kezdett kiépülni felmenő rendszerben egy speciális művészeti tagozat, nevezetesen az énekes iskolai képzés. Kiteljesedése a 2003/2004-es tanévben fejeződött be. Ennek megfelelően az iskola tanulóinak mintegy a fele vesz részt az speciális énekes képzésben. Sok évszázados oktatási formának a tapasztalatai fordítják sokak figyelmét egyre inkább a művészeti, és ezen belül a zenei képzés alapvető fontossága felé.

Az énekes iskolai tagozat szakmai oktató-nevelő munkáját a Budapesti Énekes Iskola (BÉNI) művész-tanárai végzik, ők dolgozták ki az általános iskolai tanrendbe szervesen illeszkedő énekes iskolai programot.

A BÉNI 1984-ben Dobszay László kezdeményezése folytán létesült – eleinte kísérleti műhelyként – Budapest III. kerületében, a Leővey Klára Ének-zene Tagozatos Általános Iskolában. Működési feltételeit kezdetben a Művelődési Minisztérium és az MTA Soros Alapítvány, majd a Fővárosi Önkormányzat biztosította.

A BÉNI 1996-tól vált a Deák Diák Iskola szerves részévé, amikor az általános iskolai tanrendbe illeszkedő énekes iskolai képzés ott elindult. A képzésben jelentős részt vállal a Józsefvárosi Zeneiskola is.

A Budapesti Énekes Iskola eredetét tekintve a Schola Cantorum, vagy katedrális iskola néven ismert, legősibb európai oktatási szisztéma és iskolatípus mai magyarországi megvalósítása.

Céljai és módszere tekintetében a nyugat-európai katedrális iskolákhoz hasonlítható, ám emellett az értékes magyar népdalkincs és az európai zenekultúra átadását célozza meg, a Kodály Zoltán–Ádám Jenő által megalapozott zeneoktatási metódus (az úgynevezett „Kodály-módszer”) és a középkori schola-hagyomány szintézisét megvalósítva.

“Alapvetés az, hogy a gyerek mindig jó”

interjú dr. Bubnó Tamással, a Budapesti Énekes Iskola művészeti vezetőjével »
tovább az interjúhoz

Ezen oktatási forma lényege, hogy zenei képességvizsgálat után a tehetséges és felvételt nyert gyermekek az énekes osztályban – zenei tagozatként – saját tanterv, és tankönyv alapján, heti négy órában (felmenő rendszerben) tanulják az ének-zene tárgyat. Második osztálytól szolfézs, harmadiktól hangszeres- és egyéni hangképzésoktatásban részesülnek, a tanévben meghatározott számú egyházzenei szolgálatot teljesítenek, valamint iskolai kamara-hangversenyeken vesznek részt.

Az énekes iskola célja az, hogy már kisgyerekkorban bevezesse tanulóit az “ars musica” – a zeneművészet – ízlés- és emberformáló mesterségébe-tudományába. A kisgyermekek már kezdetektől fogva hivatásos muzsikusokkal együtt lépnek föl az egyházi és a világi fórumokon, ahol az európai zeneművészet remekműveivel kerülnek kapcsolatba, és rendszeresen elő is adják azokat tanulmányaik során. Az énekes iskola nem zenei szakembereket, hanem zenélni szerető, zeneértő, az európai egyházi és világi zenét jól ismerő és művelő embereket képez.

A BÉNI nevelő munkája lehetőséget kínál a szerényebb zenei adottságokkal rendelkező gyermekek számára is, hogy képességeiknek megfelelő szinten és mértékben bekapcsolódhassanak a közös énekes tevékenységbe.

A BÉNI feladata, hogy a tanulókat az általános zenei műveltség elsajátítása mellett kétirányú zenei tevékenységre készítse föl: rendszeres egyházi énekes szolgálatra és az erre épülő koncertezésre.

A nyolc év folyamán a diákok egyéni és közös foglalkozásokon sajátítják el a tananyagot, amely az európai egyházi és világi zene klasszikus értékeiből, remekműveiből tevődik össze. A BÉNI egyházzenei profilja: gregorián és művészi többszólamúság szerves egysége – főként a korai többszólamúság (benne énekes és hangszeres szólamok vegyítése), reneszánsz és barokk zene, valamint a kortárs művészet – mely utóbbi propagálása egyben kultúrmissziós feladata is.

A schola-hagyománynak megfelelően a tanulók már első osztályos koruktól részt vesznek az egyházi zenés szolgálaton. Egyes tanulók – a legfelkészültebbek – énekesi szólófeladatokra is alkalmassá válnak, mivel a BÉNI nem csupán kórusiskola. Így az énekes osztályok tanulói rendszeresen, évközi kamarakoncerteken mutatják be felkészültségüket.

A hangszertanulás a BÉNI-ben nagyon fontos, melyet érettségtől függően a második, vagy a harmadik osztálytól kezdenek a gyermekek. Az énekes osztályokba járóknak általában kétharmada tanul hangszert. A Józsefvárosi Zeneiskolával gyümölcsöző, összehangolt együttműködést folytatunk e tekintetben.

Oktatási struktúránk alappillére, hogy egy-egy évfolyamot az 1-8. osztályig ugyanaz az énektanár oktat. Ő tehát a liturgikus zenei vezető (zenei osztályfőnök) és hangképző tanár. Jelentősége azonban ezeken is túlnő, hiszen ő az, aki az iskolába belépő kisdiák útját végigkíséri tanulmányaiban, s egyéb problémáinak megoldásában is sok esetben segítője.

A célkitűzésék megvalósítása érdekében az Énekes iskolás képzésben résztvevők kötelezettségei a következők:

Az énekes iskola az európai zenetörténet teljességét szeretné a gyerekeknek aktív módon bemutatni és átadni. Ezért a diákoknak és szüleiknek vállalják a program egészét, hiszen csak így lehet valóban eredményes ez a speciális a képzés.

A Budapesti Énekes Iskola a youtube-on

 

 

 

 

 

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42