Ebédbefizetés változás: február hónapra  pótbefizetés január 25-én 8-14 óráig! Bővebben az Ebédbefizetés menüben!

Hit- és erkölcstan oktatás

A Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatását.

A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan,
vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy Nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát.
A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.

EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő, a következő tanévre
módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével.
Ennek a határideje a 2020/2021-es tanévre: 2020. május 20.

Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.

A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak
szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az
„Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezés szerepel.

Az erkölcstan értékelése az osztálynaplóban,
a hit- és erkölcstan értékelése csoportnaplóban történik, melyet a hitoktató, hittantanár vezet.
Az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással
kapcsolatos adminisztrációt – a hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján –
az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

 

Nyilatkozat a hit- és erkölcstan választásról (letöltés)

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42