Idén is várjuk az SZJA 1%-ot alapítványunk részére VIVIT Alapítvány 18021468-1-42! ♥  9. évfolyamra felvettek névsora a Tagintézményünk menüben! ♥

Át- vagy beiratkozás

 

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a leendő elsős osztályainkba történő felvételről, illetve a további évfolyamokra történő átvétel lehetőségeiről és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokról.

Iskolánk a következő tanév első osztályába elsősorban a beiskolázási körzetünkben lakó gyermekeket veheti fel.  

Van lehetőség körzeten kívüliek felvételére is. Ha gyermeküket a Deák Diák Általános Iskolába szeretnék beíratni, akkor egy pontos adatokkal kitöltött, az itt letölthető felvételi kérelmet  kérjük kitöltve iskolánkba eljuttatni.  

A beiratkozás időpontját miniszteri rendelet határozza meg, melyről az iskola, az óvodák bejártán elhelyezett plakátokról, illetve honlapunkról értesülhetnek.

 Elsősök beiratkozásához az alábbi dokumentumok szükségesek: 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentum,
 • a gyermek lakcímét igazoló dokumentum (lakcímkártya)
 • tartózkodási helyet igazoló dokumentum
 • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozat (4. sz. melléklet),
 • kitöltött, aláírt tartózkodási hely nyilatkozat (5. sz. melléklet),
 • 5 éves státuszvizsgálati lap: védőnői tájékoztató (az igazolást 6 éves korban állítják ki)
 • bármely, nevelési tanácsadói vélemény, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • oltási könyv,
 • kitöltött, aláírt etika, hit- és erkölcstan (6. sz. melléklet) nyilatkozat,
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozat (7. sz. melléklet) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról.

Amennyiben jogosultak étkezési-, vagy tankönyv támogatásra, hozzák el az ezt igazoló iratot (a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot, a családi pótlékról szóló igazolást, a 3 vagy több gyermekesek számára kiállított államkincstári igazolást, vagy orvosi igazolást a tartósan beteg gyermekről).

Nem magyar állampolgár esetén szükséges még:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes)
 • tartózkodási kártya (max. 10 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya 

További évfolyamainkra csak az esetlegesen megüresedett helyeinkre tudunk átvenni tanulót. Ha gyermeküket a Deák Diák Általános  Iskolába szeretnék beíratni, akkor egy pontos adatokkal kitöltött átvételi kérelmet kell az iskola igazgatójához eljuttatni személyesen, vagy elektronikusan.A felvételről az intézmény vezetője és az illetékes osztályfőnök dönt. 

Az átiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentum,
 • a gyermek lakcímét igazoló dokumentum,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és személyazonosságát igazoló dokumentum,
 • a gyermek eddigi bizonyítványai, vagy azok hiteles másolata,
 • kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozat (4. sz. melléklet),
 • kitöltött, aláírt lakóhely nyilatkozat (5. sz. melléklet),
 • bármely nevelési tanácsadói vélemény, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői vélemény,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek Egészségügyi kiskönyve,
 • kitöltött, aláírt etika, hit- és erkölcstan (6. sz. melléklet) nyilatkozat,
 • kitöltött, aláírt Nyilatkozat (7. sz. melléklet) a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról.

Nem magyar állampolgár esetén szükséges:

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes)
 • tartózkodási kártya (max. 10 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya

A meghallgatás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást!

A meghallgatás pontos időpontjáról elektronikus úton értesítjük az érdekelteket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a meghallgatás ténye nem kötelezi intézményünket a gyermek átvételére!

 

A linkekre kattintva a fel- és átvételi kérelmek, valamint a mellékletek letölthetők honlapunkról.

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42