Vásárh


kari

 


                   Leendő elsősök!

Hivogato h2

 figyelem

A decemberi pótbefizetés időpontja megváltozott:

2014. december 15-én, hétfőn lesz

Januárra ez az utolsó befizetési lehetőség a pénzügyi zárás miatt.
Kérjük, tartsák ezt nagyon pontosan be.

Megértésüket köszönjük.
Deák Diák Általános Iskola Gazdasági irodája


ebédOKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS!

Október 22-én 10 órakor a 4.-8. évfolyamos tanulóknak közös ünnepély lesz a tornateremben.

A 6. órában osztályfőnöki beszélgetés a történelmi múltról.

MINDENKINEK ÜNNEPLŐ RUHA VISELETE KÖTELEZŐ!!!
(fehér felső, sötét alj vagy nadrág)

Délután összevont napközi lesz.


 

 

 

Kedves Szülők!

Emlékeztetjük Önöket, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (2), 46.§ (1) és 55.§ (1) bekezdése értelmében „a tanuló kötelessége, hogy:  … részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon…”.

Tehát a tanulók iskolában történő tartózkodása

16 óráig kötelező!

Ez a 2014. szeptember 8 – 12-ig tartó időszakra is vonatkozik!

Szülői kérelmet a négy óra előtti távozásra csak nyomtatványon az igazgatóhoz lehet benyújtani, aki határozatot hoz a döntésről.

Megértésüket köszönjük!


EBÉDBEFIZETÉS