Tisztelt Szülők!

Hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdésére, ezúton ajánljuk szíves figyelmébe, hogy iskolánk első emeleti Koncerttermében, 2015. március 13-án, pénteken, 17 órai kezdettel tartjuk tájékoztató értekezletünket az érdeklődők számára a 2015/16-ös tanévre vonatkozó hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos tudnivalókról. Az értekezleten képviseltetik magukat azok az egyházak, melyek hittan oktatást kívánnak iskolánkban végezni.


BUDAPESTI ÉNEKES ISKOLA HÍVOGATÓJA



A Deák Diák újra 400+
400-fireworks


 

                                Leendő elsősök!

 Hívogató egyben-page-001

 


 

Kedves Szülők!

Emlékeztetjük Önöket, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (2), 46.§ (1) és 55.§ (1) bekezdése értelmében „a tanuló kötelessége, hogy:  … részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon…”.

Tehát a tanulók iskolában történő tartózkodása

16 óráig kötelező!

Ez a 2014. szeptember 8 – 12-ig tartó időszakra is vonatkozik!

Szülői kérelmet a négy óra előtti távozásra csak nyomtatványon az igazgatóhoz lehet benyújtani, aki határozatot hoz a döntésről.

Megértésüket köszönjük!