Idén is várjuk az SZJA 1%-ot alapítványunk részére VIVIT Alapítvány 18021468-1-42! ♥  9. évfolyamra felvettek névsora a Tagintézményünk menüben! ♥

VIVIT Alapítvány, adószám: 18021468

Alapítványunkat 1992-ben – mikor a Deák téri Általános Iskola az V. ker. Sütő utcai épületből a VIII. kerületbe költözött – az iskola hat lelkes, fiatal pedagógusa alapította. Közülük Solymári Éva mai is a Deák Diákban tanít. Ugyanebben az évben az iskolában tanuló diákjaink néhány szülője megalapította a Deák téri Iskola Fennmaradásáért Alapítványt is. 

Az alapító okiratban megfogalmazott célja mindkét alapítványnak

 • Deák Téri Általános Iskolában (új neve Deák Diák Általános Iskola) az oktató-nevelő munka
  technikai és szellemi feltételeinek javítása:
  – a gyermekek sokirányú fejlődésére, tanórán kívül és belül újabb lehetőségek megteremtésére,
    pl. csoportbontások, erdei iskola, pályázatok, versenyek kiírása stb.
  – tanári továbbképzések támogatása
  – tanórán kívül és belül újabb oktatási-nevelési módszerek bevezetésére
 • az iskolai szerkezetváltás, valamint új pedagógiai programok kidolgozásának elősegítése (egyének
  és csoportok által, külső és belső előadók, szakértő meghívása, alkalmazása stb.

Miután a két alapítvány célja azonos volt, az alapítók úgy döntöttek, hogy az egyszerűbb működés érdekében a két alapítvány egybeolvad. A Fővárosi Törvényszék jogerős határozata alapján az egybeolvadás 2017. február 28-án létrejött, a Deák téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány megszűnt, jogutódja a VIVIT Alapítvány lett. Az alapítvány   érvényes alapító okirata itt olvasható. (Az alapítók és a tisztségviselők személyes adatai nélkül.)

Az alapítvány tisztségviselői a Deák Diák Általános Iskola pedagógusai:

Pétery Katalin a kuratórium elnöke

Ambrus Krisztina,
Csáki Anikó,
Fabó Katalin,
Orbán Ildikó,
Dr. Várnai Andrásné kuratóriumi tagok
Gyirkis Dénesné kuratóriumi titkár

Az alapítvány nyitott, ezért az alapítványhoz adományozóként csatlakozhat állampolgárságra való tekintet nélkül minden magyar és külföldi magán-, illetve jogi személy aki az alapító okiratban megjelölt célkitűzéseket magáévá teszi és azt akár tárgyi, akár készpénz hozzájárulással támogatja.

Az elmúlt években az alapítvány vagyona adományokból és 1997-től az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából tevődött össze.  Az elmúlt évek SZJA 1%-ának elszámolása itt látható. Az alapítványnak nincs fizetett alkalmazottja, az adminisztrációs és egyéb feladatokat a Deák Diák Általános Iskola dolgozói térítésmentesen végzik. Nincsenek eszközei, irodái, az iskola épületében működik, annak infrastruktúráját használja, így tudtuk elérni azt, hogy a befolyt pénzeket teljes mértékben az alapítvány céljaira tudtuk fordítani.

Éveken keresztül az alapítvány fizette a sakk oktató tiszteletdíját, így a gyerekek ingyen járhattak sakk szakkörre, a VIP busz költségeit, mely az iskola kiváló eredményeket elért Jó tanuló-jó sportolóit vitte egynapos kirándulásra, a Jó tanuló-jó sportoló díjakat a családos gyermeknap helyszínének bérleti díját stb,

Sajnos egyre több tanulónk él rossz anyagi és szociális körülmények között, ezért a legtöbb pénzt (évente többszázezer forintot) a gyerekek erdei iskolai, tatai sportnapok költségeinek csökkentésére fordítottunk, mert elvünk, hogy egyetlen tanuló sem maradhat ki az iskolai programokból azért, mert szülei nem tudják kifizetni a költségeket.

Az utóbbi néhány évben bevételeink drasztikusan csökkentek, a személyi jövedelemadó 1%-ából már csak az előző éviek töredéke folyik be. Mindent megteszünk ma is azért, hogy alapítványunk bevételeit növeljük és tanulóink érdekében céljait a jövőben is minél jobban teljesíteni tudjuk. Ennek érdekében rendezzük immár 18 éve zenés-műsoros estünket, melyen adományokat gyűjtünk alapítványunk számára. Néhány fotó az elmúlt évekből

Várjuk SZJA 1% felajánlásaikat
 és adományaikat,
melyet be lehet fizetni  alapítványunk bankszámlájára:

OTP Bank 11705008-20429698

 

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42