Idén is várjuk az SZJA 1%-ot alapítványunk részére VIVIT Alapítvány 18021468-1-42! ♥  9. évfolyamra felvettek névsora a Tagintézményünk menüben! ♥

A Deák Diák Általános Iskola jelene

Napos 003szukebb

Iskolánk egy 1912-ben épült, műemlék szépségű épületben működik.

Minden évfolyamon két osztályt indítunk, melyekből az egyik énekes iskolai, a másik felmenő rendszerben (idén már hatodikig) néptáncos program szerint dolgozik.

Osztályainknak saját tanterme – otthona van, ezen kívül a legkorszerűbb informatikai eszközökkel felszerelt szaktermekben folyik az oktatás. Számítógépterem és klubszoba (számítógépekkel, szabad internethasználattal), könyvtár, tankonyha, rajzterem, 2 tornaterem, büfé és ebédlő áll a gyerekek rendelkezésére.

Informatikai felszereltségünk kiemelkedő: 125 tanulói laptop, 4 rögzített és számos mozgatható interaktív tábla biztosítja, hogy bármely osztálytermet digitális tanulói térré alakíthassunk.

Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a mai kor gyermekei számára ez a tanulási környezet jelenti majd az élethosszig tartó tanulás alapjait. A számítógépet elsős koruktól kezdve, különböző tantárgyak keretén belül eszközjelleggel használják a gyermekek.

A zeneterem nem csak az énekórák helye, itt tartjuk a kamarakoncerteket, a zeneszalont, és kiállításokat is rendezünk. A tornatermet rendszeresen Deák Színpaddá változtatjuk, ahol koncerteket, színházi előadásokat tartunk.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy megalapozzuk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek kifejlődését. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk az olvasás-szövegértés, matematikai gondolkodás, problémamegoldás, együttműködési képességek, önálló tanulási képesség kialakítására és fejlesztésére, valamint az idegen nyelv tanulására. Ha szükséges, pszichológus, logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti a gyermekek tanulását. Tanulásszervezési módjaink között fontos szerepet játszanak a projektek, a kooperatív tanulás és az egyéni tanulói szükségletek szerinti differenciálás. Részt veszünk nemzetközi oktatási együttműködésben, iskolánk több felsőoktatási intézmény gyakorlóhelye.

Legnagyobb büszkeségünk a » Budapesti Énekes Iskola , amely nagy hagyományú európai elődeihez hasonló módszerekkel zenét szerető, kedvelő és értő gyerekeket képez, akik képessé válnak arra, hogy szólót énekeljenek, kamarazenei együttesekben és kórusokban is fellépjenek. Ebbe az osztályba zenei képességvizsgálat után kerülnek be a gyerekek.

Az énekes osztályban – zenei tagozatként – saját tanterv, speciális tankönyv alapján, heti két órában tanulják az ének-zene tárgyat, másodiktól szolfézs, harmadiktól hangszeres és egyéni hangképzés-oktatásban részesülnek. A tanévben meghatározott számú egyházzenei énekes szolgálatot teljesítenek, valamint iskolai kamara-hangversenyeken vesznek részt.

Az Énekes Iskola koncert együttese a magyar zenei élet részeként lemezfelvételeket készít, hangversenyeket ad itthon és külföldön, valamint zenés darabokat állít színpadra.

zene életünk kiemelt része. Hangszeres zenetanulásra a Józsefvárosi Zeneiskola hozzánk kihelyezett tagozatai nyújtanak lehetőséget.

Az „a” osztályokban a 2010/11-es tanévben indult el felmenő rendszerben a néptáncoktatás, ez heti 2 táncórát jelent, melyhez önkéntesen választható, heti egy szakköri foglalkozás is tartozik. A tematikus felépítésű munka eredményeként táncosaink évente, évfolyamonként 1 koreográfiát, biztos tánctudással képesek elsajátítani. A koordinált, ritmikus mozgás az eredményes tanulás alapja. A tánc a legegészségesebb, és legkevésbé fárasztó mozgásformák közé tartozik, aktivizálja a boldogság hormonokat, és kitűnő lehetőség a testi-lelki harmóniára való képesség kialakítására partnerünkkel. A táncolni tudók sikeresebbek lehetnek a társasági életben, a párkeresésben, párkapcsolatuk érzelmi frissen tartásában és magabiztosabbakká válhatnak az emberi kapcsolatok területén is.

Mára sikerült kinevelni a » Deák Néptánc Együttest, mely több sikeres fellépésen van túl.

A gyerekek tanulmányi fejlődésében viselkedési kultúrájában is megmutatkozik a zene és a tánc fejlesztő hatása.

 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenység:

 A változatosság szerves része oktatási-nevelési filozófiánknak: úgy gondoljuk, mindenkinek van tehetsége valamihez, és kötelességünk, hogy segítsünk a tehetség felismerésében. Sokféle tevékenység folyik az iskolában. A tehetséggondozás a tanórákon kívül a klubokban is zajlik. Néhány a működő klubjaink közül: dráma-színjátszás, képzőművészet, kézművesség, matematikus, kis kémikus, zenetörténet, logikai játék, népi- és társastánc, stb.

Minden korosztálynak kínálunk sporttevékenységet: futball, kosárlabda, kifling (műanyag ütővel játszható csapatjáték), szivacslabda, aikido közül választhatnak a gyerekeink. Úszni és korcsolyázni járunk, s valamennyi alsó tagozatos osztályunk tanul népi táncot.

Osztályaink évente egy hetet erdei iskolában töltenek, ahol a helyi természeti és társadalmi adottságokra épülő környezeti és művelődéstörténeti programban vesznek részt a gyerekek. Szeptember 2. hetében tanévindító táborba megyünk Káptalanfüredre.

 

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42