Idén is várjuk az SZJA 1%-ot alapítványunk részére VIVIT Alapítvány 18021468-1-42! ♥  9. évfolyamra felvettek névsora a Tagintézményünk menüben! ♥

I.K.T.

Informatikai eszközök az iskolában

Az ezredforduló óta fontos feladatunknak tartjuk egy olyan tanulási környezet létrehozását és mindennapi alkalmazását, amely segíti a gyereket az informatikai környezetben való eredményes tanulásra. Ezt azért is nagyon fontosnak tartjuk, mert felnőtt életük során ezt a környezetet használják majd életük és munkájuk szervezéséhez.

Iskolánkban a 2008/2009-es tanév második félévétől használjuk a tanulói laptopokat. A diák laptopok WIFI-n keresztül kapcsolódnak az internethez, a tanári géphez valamint a helyi szerverhez. Az órai munka szervezése, irányítása a tanári felügyelő szoftver segítségével, szintén a WIFI hálózaton keresztül zajlott. Iskolánk bármely tanterme interaktív tanteremmé alakítható, így a tanítási órák bármelyikén használhatjuk a számítógépeket. A tantermekben igény szerint interaktív tábla is használható a tanórákon.Arra törekszünk, hogy minden diákunk képes legyen megadott szempontok szerint anyagot gyűjteni és a gyűjtött anyagból önálló tartalmat létrehozni. Szeretnénk bevezetni a gyerekeket abba a folyamatosan formálódó viselkedéskultúrába, amely az internethasználattal a egyre inkább mindennapi életünk részévé válik. Mivel diákjaink az iskolába lépéstől szabadon használhatják az iskolai számítógépeket ez a tevékenység mára pedagógiai munkánk részévé vált.

Néhány példa arra, hogy a számítógépeket milyen pedagógiai tanulói helyzetekben használjuk:

• gyakorlás: szorzótábla, helyesírás (szerveren lévő gyakorlóprogram, on-line felületek)

• szövegalkotás: megadott képekhez történet alkotása (PPT)

• összetettebb tananyagelemek megértése animációk, filmek használatával (internet,

iskolai szerver)

• önálló tartalom létrehozása: megadott szempontok szerint anyaggyűjtés, rendszerezés,

szövegalkotás (word)

• tananyag önálló tanulása (pl. realika.hu)

Kérjük támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
VIVIT Alapítvány: 18021468-1-42